Definisi 'suka'
Indonesian to Indonesian
adjective
1 berkeadaan senang (girang): sahabat dl -- dan duka; 2 a girang hati; senang hati: sekalian bantuan dan sokongan disambut dng -- hati; 3 v mau; sudi; rela: ia tidak -- membayar sekian; datanglah kalau Tuan --; kalau sudah -- sama -- , biarlah kawin saja; 4 v senang; gemar: neneknya -- benar makan sirih; memang banyak orang -- menonton bioskop; ada yg -- daging dan ada juga yg -- ikan laut; 5 v menaruh simpati; setuju: orang itu akan saya suruh bekerja di sini, itu pun kalau Tuan --; tiada seorang pun -- kepadanya; 6 v menaruh kasih; kasih sayang; cinta: rasanya jarang ibu yg tidak -- kpd anaknya; 7 a cak mudah sekali ...; kerap kali ...: memang dia -- lupa; pensil semacam ini -- patah;
-- duka perasaan senang dan sedih dl hati; -- tak -- 1 segan-segan; 2 tidak peduli; tidak acuh; 3 apa boleh buat; mau tidak mau;
su·ka-su·ka adv cak 1 semau: - aku, mau pergi atau tidak; 2 kadang-kadang: - sopirnya berdasi dan tangan kirinya menyorongkan telepon ke telinga;
ber·su·ka-su·ka v 1 berfoya-foya; 2 bergembira; beramai-ramai; bergembira ria;
ber·su·ka-su·ka·an v 1 bersuka-suka; 2 bercinta-cintaan; berkendak;
me·nyu·kai v 1 suka akan; suka kpd; menggemari; 2 menaruh minat pd; 3 menaruh kasih kpd; mencintai; menyayangi;
me·nyu·ka·kan v 1 menyebabkan suka; menjadikan suka; menggirangkan hati; 2 cak menyukai;
su·ka·an n cak 1 sesuatu yg disukai; 2 kekasih; gendak;
ke·su·ka·an n 1 kegirangan; 2 kegemaran; 3 yg disukai; yg dicintai; 4 kemauan; kesudian;
se·su·ka a sekehendak hati; semau-maunya: janganlah ber-buat - hatimu di rumah ini;
- hati sesuka;
se·su·ka-su·ka a sesuka hati;
se·su·ka·nya adv semaunya;
se·su·ka-su·ka·nya adv semau-maunya
source: kbbi3
More Word(s)
bersuka-suka, bersuka-sukaan, kesukaan, kedoyanan, candu, kesenangan, hobi, kegemaran, menyukai, mengasyiki, mengasihi, menyayangi, mengesir, meminati, menyukakan, sesuka, sewenang-wenang, sesukanya, sesuka-suka, sesuka-sukanya, suka-suka, sering-sering, sekali-sekali, kadang-kadang, sewaktu-waktu, sukaan, pacar, kekasih, sering, gemar, camar, solak, puas, duka, jarang, benci,
Related Word(s)
bersuka-suka, bersuka-sukaan, kesukaan, menyukai, menyukakan, sesuka, sesuka-suka, sesuka-sukanya, sesukanya, suka-suka, sukaan, suka,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar