Definisi 'sahaja'
Indonesian to Indonesian
?
1 sa·ha·ja --> saja
source: kbbi3
kl adv
2 1 sebenarnya; memang demikian: -- ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin -- makin elok parasnya; 3 (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat -- hendak memanah;
-- basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik;
ber·sa·ha·ja a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;
me·nya·ha·ja v 1 berbuat sederhana; 2 kl berbuat dng sengaja;
me·nya·ha·ja·kan v 1 menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha - prosedur pengeluaran barang dr gudang; 2 melakukan dng sengaja: penjajah - hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;
mem·per·sa·ha·ja·kan v menjadikan bersahaja; menyahajakan;
ke·sa·ha·ja·an n kesederhanaan; kewajaran: - orang itu tampak dr tutur katanya yg polos dan perilakunya yg lugu
source: kbbi3
More Word(s)
bersahaja, seadanya, polos, lugu, jamak, naif, kesahajaan, kepolosan, kewajaran, kesederhanaan, mempersahajakan, menyahaja, menyahajakan, mengentengkan, menggampangkan, menyengaja, sewajarnya, sesungguhnya, sengaja, asa,
Related Word(s)
bersahaja, kesahajaan, mempersahajakan, menyahaja, menyahajakan, sahaja,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar