Definisi 'niat'
Indonesian to Indonesian
noun
1 1 maksud atau tujuan suatu perbuatan: mudah-mudahan -- baik Anda terwujud; 2 kehendak (keinginan dl hati) akan melakukan sesuatu: timbul lagi -- nya untuk menyelesaikan studinya yg terhenti itu; -- nya hendak berziarah ke Tanah Suci tahun ini, sudah bulat; 3 janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul; kaul; nazar: janji ditepati, -- harus dibayar; memasang -- , berkaul; bernazar;
-- baik maksud baik; -- hati keinginan (harapan) hati yg mantap;
ber·ni·at v bermaksud (akan): ia ~ akan melanjutkan sekolahnya mulai tahun ini;
ber·ni·at-ni·at v berharap (supaya);
me·ni·at·kan v 1 melakukan sesuatu dng niat (memaksudkan): sejak dahulu saya memang sudah ~ semua itu; 2 menazarkan; mengaulkan: dia sudah ~ kalau anaknya sembuh, akan memotong kambing; 3 Mk mendoakan; mengharapkan;
ter·ni·at v 1 sudah diniatkan; termaksud: kepergiannya ~ sejak dulu; 2 timbul niat: telah lama ~ olehnya akan mengunjungi ibunya di kampung
source: kbbi3
More Word(s)
berniat, berhajat, bermaksud, berkaul, berpikir, berkeinginan, berniat-niat, meniatkan, mengaulkan, mencita-citakan, mendoakan, memikirkan, terniat, tekad, kecenderungan, kaul, keinginan, kemauan,
Related Word(s)
berniat, berniat-niat, meniatkan, terniat, niat,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar