Definisi 'jabar'
Indonesian to Indonesian
noun
1 Yang Mahaperkasa (Allah)
source: kbbi3
2 Yang Mahaperkasa (Allah)
source: kbbi3
verb
3 1 Mat mengubah (pecahan, ukuran, dsb) supaya menjadi bentuk lain yg lebih bersahaja atau menjadi golongan bentuk aljabar yg bersahaja: ~ pecahan; 2 menerangkan (menguraikan) secara terperinci: dia ~ jadwal penelitian itu dl bentuk matriks;
ter·ja·bar·kan v dapat diuraikan (dijelaskan) secara terperinci: kebudayaan itu ~ dr komponen biologi, lingkungan, dan psikologi;
ja·bar·an n penjelasan secara terperinci; uraian;
pen·ja·bar·an n proses, cara, perbuatan menjabarkan (menguraikan atau menerangkan secara terperinci); penguraian: ~ konsep itu jelas
source: kbbi3
More Word(s)
mengembangkan, memerikan, mencuraikan, menggambarkan, terjabarkan, jabaran, uraian, penjabaran, pendefinisian, pembeberan, penggambaran, penerangan, penguraian, menjabarkan, menceritakan, menyuratkan, membabarkan, mengisahkan,
Related Word(s)
jabar, Jabar, terjabarkan, jabaran, penjabaran, menjabarkan,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar