Definisi 'hormat'
Indonesian to Indonesian
adjective
1 menghargai (takzim, khidmat, sopan): sepatutnyalah kita -- kpd orang tua kita; 2 n perbuatan yg menandakan rasa khidmat atau takzim (spt menyembah, menunduk): hadirin serentak berdiri memberi -- kpd tamu yg datang;
ber·hor·mat v terhormat;
ber·hor·mat-hor·mat v 1 saling memberi hormat; saling menghormati; 2 terlalu menghormat; berulang-ulang memberi hormat;
meng·hor·mat v memberi (menaruh, menyatakan) hormat kpd; menghormati: semua persiapan itu diadakan untuk ~ tamu;
meng·hor·mati v 1 menaruh hormat kpd; hormat (takzim, sopan) kpd: anak-anak wajib ~ orang tua; 2 menghargai; menjunjung tinggi: kita harus ~ pendapat dan keyakinan orang lain; 3 mengakui dan menaati (tt aturan, perjanjian): kita akan ~ persetujuan dan perjanjian yg telah kita buat;
hor·mat-meng·hor·mati v saling menghormati;
ter·hor·mat a dihormati; mulia: para hadirin yg ~;
peng·hor·mat n orang yg menghormati; sesuatu yg dipakai untuk menghormati;
peng·hor·mat·an n proses, cara, perbuatan menghormati; pemberian hormat: ~ yg berlebih-lebihan dapat berubah sifatnya menjadi pemujaan;
ke·hor·mat·an n 1 pernyataan hormat; penghargaan: ia mendapat ~ untuk memimpin sidang itu; barisan (pengawal) ~ , barisan (pengawal) yg khusus sbg pernyataan hormat (kpd tamu agung, orang besar, dsb); doktor ~ , gelar doktor yg diberikan sbg tanda pernyataan hormat; doktor honoris causa; gapura ~ , gapura (pintu gerbang) yg dibuat untuk menyatakan hormat; gelar ~ , gelar (sebutan) sbg pernyataan hormat; 2 yg dihormati; tempat kita menaruh hormat: beliau adalah ~ orang-orang di desa ini; 3 kebesaran; kemuliaan: setelah mencapai puncak ~ nya, lupalah ia kpd kita; 4 nama baik; harga diri: ia merusak ~ orang tuanya; perbuatannya itu menyinggung ~ orang lain; 5 kesucian (wanita): ia dihukum krn menodai ~ wanita
source: kbbi3
More Word(s)
berhormat, berhormat-hormat, menghormat, membahasakan, menyapa, membungkuk, menegur, menunduk, menghormati, mengagungkan, memuliakan, mengindahkan, memandang, meluhurkan, hormat-menghormati, terhormat, fadil, agung, terpandang, terkemuka, penghormat, penghormatan, pemujaan, ikram, rekognisi, pujian, kehormatan, keluhuran, izah, keperawanan, salut, respek, khidmat, tabik, segan,
Related Word(s)
berhormat, berhormat-hormat, menghormat, menghormati, hormat-menghormati, terhormat, penghormat, penghormatan, kehormatan, hormat,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar