Definisi 'awal'
Indonesian to Indonesian
noun
1 1 mula-mula (sekali); mula: dr -- hingga akhir; 2 permulaan; yg mula-mula: -- tahun ini; pd -- abad kesepuluh; 3 jauh sebelum waktu yg ditentukan: -- amat engkau datang;
-- larva tahapan sebelum berbentuk larva, biasanya merupakan tahapan dl embrio;
ber·a·wal v ada awalnya; bermula: perkelahian itu ~ dr suatu insiden kecil;
meng·a·wali v memulai; mendahului: nyanyian bersama ~ api unggun itu;
awal·an n 1 Ling imbuhan yg dirangkaikan di depan kata; prefiks; 2 Olr ancang-ancang;
ber·a·wal·an v memakai (mempunyai) awalan: kata yg ~
source: kbbi3
More Word(s)
berawalan, awalan, anju, persiapan, ancang-ancang, prefiks, akhiran, mengawali, merintis, memelopori, mengawasi, memprakarsai, mengakhiri, berawal, berasal, berpangkal, bersumber, berakar, berakhir, pembukaan, depan, pangkal, prolog, sebab, akhir,
Related Word(s)
berawalan, awalan, mengawali, berawal, awal,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar