Definisi 'raja'
English to English
noun
1 a prince or king in India
source: wordnet30
2 type genus of the family Rajidae
source: wordnet30
3 Same as Rajah.
source: webster1913
Indonesian to Indonesian
4 1 penguasa tertinggi pd suatu kerajaan (biasanya diperoleh sbg warisan); orang yg mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara: negara kerajaan diperintah oleh seorang --; 2 kepala daerah istimewa; kepala suku; sultan; 3 sebutan untuk penguasa tertinggi dr suatu kerajaan; 4 orang yg besar kekuasaannya (pengaruhnya) dl suatu lingkungan (perusahaan): -- minyak; 5 orang yg mempunyai keistimewaan khusus (spt sifat, kepandaian, kelicikan): -- kumis; -- copet; 6 binatang (jin dsb) yg dianggap berkuasa thd sesamanya: -- buaya; -- jin; 7 buah catur yg terpenting; 8 kartu (truf) yg bergambar raja;
-- adil -- disembah, -- lalim -- disanggah, pb raja yg adil disayangi dan raja yg zalim dibenci; tiada -- menolak sembah, pb tidak ada orang yg tidak suka dihormati;
-- badar kain putih; -- brana Jw harta kekayaan; -- hutan raja rimba; -- jenang orang yg mengatur segala sesuatu dl penyabungan ayam; -- laut laksamana; -- muda 1 putra mahkota; 2 wakil raja di negeri jajahan; -- penomah ark berian atau sesuatu yg diberikan kpd calon mertua; -- putih penyakit keputihan (pd orang perempuan); -- rimba binatang yg paling kuat (ganas) di rimba; singa; harimau; -- sehari mempelai; pengantin; -- singa Dok penyakit sifilis; penyakit kotor; -- udang elang laut;
be·ra·ja v 1 berlaku sbg raja; menjadi raja; 2 menghambakan diri (kpd): semua rakyat setuju ~ putra mahkota; 3 mempunyai raja: negara republik tidak ~ , tetapi berpresiden;
~ di hati, bersultan di mata, ( ~ di mata, bersultan di hati), pb menurutkan kemauan sendiri;
be·ra·ja-ra·ja v bergaul dng raja (tahu adat yg biasa dipakai di istana): baik-baiklah anakku, supaya engkau tahu ~;
me·ra·ja v 1 berbuat sbg raja (sesuka hati); berlagak sbg raja; 2 cak maharaja;
me·ra·jai v 1 menjadi raja di (atas): jin hitam ~ rimba itu; 2 menguasai (mengungguli) krn kekuatan dan kepandaiannya: dia pernah ~ kolam renang pd PON yg lalu; ~ diri, menguasai diri; 3 ki menguasai; mempengaruhi: hati akan ~ seluruh jiwa;
me·ra·ja·kan v 1 kl mengangkat menjadi raja; menjadikan raja: Anakanda tiada ingin menjadi raja, baiklah Ayahanda ~ Adinda; 2 menganggap sbg raja; mengutamakan: ~ uang dan pangkat;
ke·ra·ja·an 1 n bentuk pemerintahan yg dikepalai oleh raja: ~ Inggris; 2 n tanda-tanda kebesaran raja: payung ~; takhta ~; 3 kl n martabat (kedudukan) raja: setelah Nenekanda berpulang, ~ dipegang oleh Ayahanda; 4 n wilayah kekuasaan seorang raja: sebelah utara, negara itu berbatas dng ~ Belanda; 5 n sifat sbg raja: jika tiada diketahuinya tujuh perkara, tiada sempurna ~ nya; 6 kl v menjadi raja; naik takhta: jika ia ~ , tiada akan sempurna negeri ini;
~ absolut kerajaan yg rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; ~ konstitusional negara yg diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya thd rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar; ~ mutlak kerajaan absolut; ~ parlementer negara yg kekuasaannya di bawah seorang raja yg pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (UUD) dan wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi
source: kbbi3
More Word(s)
beraja, kelodan, beraja-raja, kerajaan, negeri, negara, pemerintahan, meraja, merajai, menguasai, memimpin, menawan, mengetuai, merajakan, bupala, aru, malik, fish genus, aristocrat, blue blood, patrician, gray skate, grey skate, raja batis, little skate, raja erinacea, family rajidae, rajidae,
Related Word(s)
beraja, beraja-raja, kerajaan, meraja, merajai, merajakan, raja,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar