Definisi 'pindah'
Indonesian to Indonesian
verb
1 beralih atau bertukar tempat;
-- buku mencatat dr buku dagang yg satu ke buku dagang yg lain; -- darah memasukkan darah ke badan orang (yg kekurangan darah); transfusi; -- randah selalu berpindah; -- tangan bertukar pemiliknya (tt barang, harta benda, dsb);
ber·pin·dah v 1 beralih (beranjak dsb) ke tempat lain: tamat sekolah dasar, ~ lah ia ke SLTP; ~ ke negeri yg baka (ke akhirat), meninggal; mati; 2 bertukar atau berganti (tempat, kedudukan, kantor, dsb): sesampai di Cikampek mereka ~ kereta ke jurusan Purwakarta;
ber·pin·dah-pin·dah v menular; berjangkit: penyakit influenza merupakan penyakit yg mudah ~;
me·min·dah v cak 1 memindah-mindah; menular(-nular): orang itu khawatir, jangan-jangan perasaan takutnya ~ ke anaknya; mula-mula anaknya yg tertimpa penyakit, kemudian ~ ke segenap penghuni rumah; 2 memindahkan;
me·min·dahi v 1 kerap kali memindahkan; memindahkan ke; petugas kota ~ rumah-rumah liar ke luar kota; 2 menjangkiti; menulari: si sakit segera diasingkan supaya penyakitnya jangan ~ orang lain;
me·min·dah·kan v 1 menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dsb) berpindah ke tempat lain: ia disuruh ibunya ~ lemari itu ke kamar belakang; 2 menerjemahkan: tidak mudah ~ bahasa daerah ke dl bahasa Indonesia; 3 menularkan; menjangkitkan: ada sejenis nyamuk yg ~ penyakit demam berdarah;
~ hak memberikan hak (kpd orang lain); ~ perhatian mengalihkan perhatian;
pin·dah·an n 1 hasil memindah(kan): barang-barang di gudang itu adalah barang ~; 2 yg dipindahkan: kita belum mengenal watak pegawai ~ dr pusat itu; 3 cak pindah tempat: menjelang pelantikan menteri Persatuan Pembangunan, banyak orang yg justru sibuk ~;
per·pin·dah·an n perihal berpindah; peralihan; peranjakan: proses penyulingan spt ~ air menjadi uap;
pe·min·dah·an n proses, cara, perbuatan memindahkan: besar kecilnya bantuan Pemerintah thd rencana ~ itu bergantung pd besar kecilnya dana;
~ radiatif pemindahan energi oleh radiasi melalui atmosfer bumi;
ke·pin·dah·an 1 n hal pindah: ~ nya diundurkan; 2 v kejangkitan; ketularan
source: kbbi3
More Word(s)
berpindah, bergeser, berkisar, berganti, beringsut, bertukar, berpindah-pindah, kepindahan, terjangkiti, rantus, terkena, memindah, memindahi, memindahkan, mentransfer, mengoper, mengirim, mengisarkan, percakapan, pemindahan, pengalihan, transportasi, evakuasi, transmigrasi, pengungsian, perpindahan, ruaya, kolonisasi, peralihan, migrasi, pindahan, alih, bermigrasi, tukar, mengungsi, mengimbit,
Related Word(s)
berpindah, berpindah-pindah, kepindahan, memindah, memindahi, memindahkan, pemindahan, perpindahan, pindahan, pindah,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar