Definisi 'nazar'
Indonesian to Indonesian
noun
1 janji (pd diri sendiri) hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai; kaul: ia mempunyai -- , kalau anaknya lulus, ia akan mengadakan selamatan;
ber·na·zar v berjanji akan berbuat sesuatu jika maksud tercapai; mengucapkan nazar; mempunyai kaul: ia ~ , kalau anaknya sembuh, hendak bersedekah;
me·na·zar·kan v menjanjikan (dng nazar); menjadikan nazar (kaul)
source: kbbi3
More Word(s)
bernazar, menazarkan, kehendak, sumpah, tekad, komitmen,
Related Word(s)
bernazar, menazarkan, nazar,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar