Definisi 'kubur'
Indonesian to Indonesian
noun
1 1 lubang dl tanah tempat menyimpan mayat; liang lahat; 2 tempat pemakaman jenazah; makam: ia berziarah ke -- ayahnya;
sampai ke liang -- , ki
sampai mati;
ber·ku·bur v 1 dimakamkan (tt mayat); mempunyai kubur: pd masa peperangan banyak orang mati tidak ~; 2 (sudah) mati: orang yg sudah ~ jangan dibicarakan lagi;
me·ngu·bur v 1 memakamkan ke dl kubur; menanamkan mayat; mengebumikan; 2 ki menyimpan baik-baik supaya tidak diketahui; menyembunyikan: ia ~ rahasia hidupnya dalam-dalam;
me·ngu·bur·kan v mengubur;
ku·bur·an n tanah tempat menguburkan mayat; makam: mereka bertangisan di ~;
ter·ku·bur v 1 telah dikubur: jenazah Datuk Bendahara itu ~; 2 terpendam; tertanam: dl Perang Dunia Ke-2 puluhan orang ~ hidup-hidup; sebuah kapal penumpang ~ di dasar laut;
pe·ku·bur·an n tempat yg luas yg khusus digunakan untuk menguburkan mayat; tanah pemakaman;
pe·ngu·bur·an n proses, cara, perbuatan mengubur (mayat, bangkai, dsb); penanaman mayat: ~ jenazah
source: kbbi3
More Word(s)
berkubur, mengubur, memakamkan, mengebumikan, memendam, menanam, menyimpan, menguburkan, kuburan, pusara, makam, kober, terkubur, tertanam, tertimbun, terpendam, tersimpan, tersembunyi, pekuburan, pemakaman, penguburan,
Related Word(s)
berkubur, mengubur, menguburkan, kuburan, terkubur, pekuburan, penguburan, kubur,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar