Definisi 'ibarat'
Indonesian to Indonesian
noun
1 perkataan atau cerita yg dipakai sbg perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan): dl kesusastraan lama banyak terdapat cerita --; 2 n isi (maksud, ajaran) yg terkandung dl suatu perumpamaan (cerita dsb): ia pun tahu juga akan -- perkataan itu; 3 p seumpama: aku ini -- balam dl sangkar, mata lepas badan terkurung; 4 n perbandingan antara orang atau benda dan hal-hal yg lain dng menggunakan kata-kata bagai, seperti: -- anjing dan kucing;
ber·i·ba·rat v 1 mengandung ibarat: ia gemar membaca pantun yg ~; 2 memberi nasihat (pelajaran dsb) dng ibarat: guru itu suka ~ ketika menasihati muridnya;
meng·i·ba·rat·kan v 1 mengatakan sesuatu dng ibarat (perumpamaan, perbandingan, dsb); mengumpamakan; menyamakan; membandingkan dng; 2 menganggap: ia ~ anak itu anak kandungnya; 3 memberi nasihat dng berbagai-bagai ibarat: ia selalu ~ anak-anaknya supaya jangan menempuh jalan sesat;
peng·i·ba·rat·an n proses, cara, perbuatan mengibaratkan
source: kbbi3
More Word(s)
beribarat, mengibaratkan, mengaci-acikan, mengandaikan, membandingkan, mengiaskan, mencontohkan, pengibaratan, bidal, tamsil, sebagai, laksana, alegori,
Related Word(s)
beribarat, mengibaratkan, pengibaratan, ibarat,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar