Definisi 'balik'
Indonesian to Indonesian
noun
1 sisi yg sebelah belakang dr yg kita lihat: bersembunyi di -- pintu; 2 v kembali; pulang: kapan ia -- ke Surabaya?;
-- adab kurang sopan; kurang ajar; tidak tahu adat; -- belah jungkir balik; sungsang; -- gagang membelot; memihak kpd lawan; -- jurai bentuk perkawinan yg suaminya tinggal di kediaman kerabat istri setelah dia memberi antaran krn seorang anak dr keturunannya akan meneruskan garis keturunan laki-laki; -- juru mencukur anak sesudah berusia empat puluh hari; -- kanan membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutarnya ke kanan; -- kerak kawin (menikah) kembali dng istrinya yg telah diceraikan; rujuk; -- kiri membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutarnya ke kiri; -- mata bermufakat jahat; membiarkan orang berbuat jahat (dng pura-pura tidak tahu dsb); -- mazhab meninggalkan ajaran mazhab tertentu kemudian mengikuti ajaran mazhab yang lain; -- nama mengganti nama pd akta atau surat yg menyatakan hak milik (biasanya di hadapan notaris);
ber·ba·lik v 1 kembali (arahnya): kumandang ialah bunyi (suara) yg -; bola tenis yg dilemparkan ke tembok akan selalu -; 2 berubah letaknya (yg di atas menjadi di bawah, menelentang menjadi meniarap): tidurnya sangat gelisah, sebentar-sebentar -; 3 bertukar (haluan) hingga berlawanan dng yg semula; berputar (kembali); berpaling: ia -, lalu lari;
- hati berubah pendirian; - muka 1 bertukar hadap (haluan, pikiran, pendapat); 2 berganti memihak kpd musuh; membelot; - pulang kembali pulang;
ber·ba·lik-ba·lik v 1 berputar-putar; berulang-ulang berbalik; berputar balik; 2 selalu pulang kembali ke tempat semula;
ber·ba·lik·an v berlawanan; bertentangan: ucapannya - dng perbuatannya;
mem·ba·lik v 1 berbalik kembali arahnya (berputar arah): bumerang itu kalau dilemparkan akan -; 2 berubah letaknya (menelungkup menjadi menelentang dsb): adikku sudah pandai -; 3 memutar ke arah yg berlawanan: krn silau oleh sinar matahari, ia - menghadap ke barat;
- belakang memihak kpd musuh; membelot;
mem·ba·lik-ba·lik v berulang-ulang membalik; menelungkup-telentangkan, membukai (buku dsb): ibu - kerupuk yg digoreng; lama ia - buku harian;
- mayat di kubur, pb menyebut-nyebut nama orang yg sudah meninggal;
- kaji Mk membangkit-bangkit perkara lama;
mem·ba·liki v 1 kembali ke; memulangi: kalau tidak krn malu, sudah lama ia - istri itu; 2 membelakangi (dl arti berlepas diri, tidak bertanggung jawab lagi): sudah cukup alasan untuk - perjanjian itu;
mem·ba·lik·kan v 1 mengubah arah menjadi berlawanan: cermin itu - cahaya lampu; 2 mengembalikan; memulangkan: ia mau - buku ke perpustakaan;
- muka memalingkan muka; - perkataan memutarbalikkan asal perkataan (perkataan dr A dikatakan dr B, dan perkataan dr B dikatakan dr A); - punggung menghadapkan punggung ke (tidak mau melihat);
ba·lik·an n hasil membalikkan; umpan balik;
ter·ba·lik 1 v tidak sengaja membalik; sudah membalik; 2 a dl keadaan atau berkedudukan berlawanan dr yg biasa (yg di bawah menjadi di atas, yg di belakang menjadi di depan, yg di dalam menjadi di luar, dsb);
- akal gila; - halang berlawanan; - lidah tidak tetap perkataannya; selalu berubah-ubah apa yg dikatakannya; - mata terlampau lama melihat (menunggu dsb);
ke·ter·ba·lik·an n hal atau keadaan terbalik;
pem·ba·lik·an n 1 proses, cara, perbuatan membalik atau membalikkan; 2 Geo percampuran air danau secara menyeluruh yg terjadi jika pelapisan tanah hilang dr air;
ke·ba·lik·an n lawannya; sebaliknya: malam - dr siang;
se·ba·lik·nya adv kebalikannya
source: kbbi3
More Word(s)
sebaliknya, sedangkan, melainkan, padahal, walaupun, sekalipun, kebalikan, antonim, lawan, pertentangan, antitesis, pembalikan, retrogresi, keterbalikan, balikan, membalikkan, meniarapkan, membaliki, membalik-balik, membalik, berbalikan, berbalik-balik, berbalik, berbelok, berputar, terbalik, tengkurap, bertentangan, kontradiktif, terjungkir, menyungsang, pulih, kembali, mudik, putar, pergi,
Related Word(s)
sebaliknya, kebalikan, pembalikan, keterbalikan, balikan, membalikkan, membaliki, membalik-balik, membalik, berbalikan, berbalik-balik, berbalik, terbalik, balik,

Other Related Word(s)
bolak-balik,


Visual Artikata
Klik untuk memperbesar