Definisi 'bahagia'
Indonesian to Indonesian
noun
1 keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dr segala yg menyusahkan): -- dunia akhirat; hidup penuh --; 2 a beruntung; berbahagia: saya betul-betul merasa -- krn dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga;
ber·ba·ha·gia a 1 dl keadaan bahagia; bahagia; 2 v menikmati kebahagiaan; bahagia;
mem·ba·ha·gi·a·kan v 1 menjadikan (membuat) bahagia: ia berusaha keras - keluarganya; 2 mendatangkan rasa bahagia: kehadirannya sangat - keluarganya;
ke·ba·ha·gi·a·an n kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yg bersifat lahir batin: kehadiran bayi itu mendatangkan - dl rumah tangganya; saling pengertian antara suami dan istri akan membawa - dl rumah tangganya
source: kbbi3
More Word(s)
kebahagiaan, keselamatan, kepuasan, kesenangan, keberuntungan, kemujuran, kesedihan, membahagiakan, menggembirakan, memuaskan, menyenangkan, menggirangkan, menyengsarakan, berbahagia, bergembira, berbunga-bunga, bergendang, gembira, tenteram, makmur, senang, puas, sedih,
Related Word(s)
kebahagiaan, membahagiakan, berbahagia, bahagia,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar