Definisi 'ada'
English to English
noun
1 an enzyme found in mammals that can catalyze the deamination of adenosine into inosine and ammonia
Example:
• ADA deficiency can lead to one form of severe combined immunodeficiency disease
• the gene encoding ADA was one of the earlier human genes to be isolated and cloned for study
source: wordnet30
Indonesian to Indonesian
verb
2 1 hadir; telah sedia: ia -- di sana; 2 mempunyai: ia tidak -- uang; 3 benar; sungguh (untuk menguatkan sebutan): ia -- menerima surat itu;
asal -- kecil pun pada, pb
kalau tidak mendapat banyak, sedikit pun cukup; -- nyawa, -- ikan, ki masih hidup, tetapi sudah hampir mati (dl keadaan hampir mati);
ada-ada sa·ja v cak selalu mempunyai sesuatu untuk dikatakan (diminta dsb): ~ kamu ini, masak ada kuda yg bertanduk;
ber·a·da v 1 ada (di): ketika itu ia ~ di luar negeri; 2 berpunya (tidak kekurangan): orang tuanya tergolong orang yg ~ di kampungnya;
ber·a·da-a·da v ada sesuatu (sebab, maksud) yg tersembunyi: kalau tidak ~ masakan ia mau menanggung rugi;
ke·ber·a·da·an n hal berada; kehadiran;
meng·a·da-a·da v 1 berkata (meminta, berpikir) yg bukan-bukan; membuat-buat: jangan kamu ~; 2 melebih-lebihkan; mempersangat; membohong; membual: jangan dipercaya semua omongannya, dia suka ~; 3 menyusahkan (krn selalu meminta dsb yg bukan-bukan): mengapa anak-anak selalu ~;
meng·a·da·kan v 1 menjadikan; menciptakan: Tuhan ~ langit dan bumi; 2 menyebabkan ada; menyediakan (uang, perlengkapan, tempat); mendirikan (perkumpulan): dng uang dia dapat ~ segala yg belum ada; 3 menimbulkan; mendatangkan: ~ perselisihan; 4 menyelenggarakan (pesta, pertunjukan); 5 melakukan (tindakan, perubahan): pesawat tempur musuh ~ serangan udara; Pemerintah ~ perubahan undang-undang;
peng·a·da n yg mengadakan atau menyediakan sesuatu;
peng·a·da·an n proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dsb: panitia mempersiapkan ~ umbul-umbul menjelang perayaan HUT Jakarta secara gotong-royong dng masyarakat;
ke·a·da·an n 1 sifat; perihal (suatu benda): ~ penyakitnya semakin gawat; 2 suasana; situasi yg sedang berlaku: pasukan keamanan dapat menguasai ~ , dapat menekan segala yg menimbulkan kerusuhan dsb;
~ darurat tingkat keamanan yg paling buruk sehingga diperlukan pengumuman tt ketentuan khusus yg mengatur tata kehidupan warga, spt dl masa perang; ~ peralihan keadaan dl perubahan bentuk yg satu ke bentuk yg lain;
ada·nya n 1 keadaan; hal ada: ~ pertentangan paham itu menimbulkan kesukaran; 2 demikianlah keadaannya: sekalian kaum keluarga selamat ~; 3 Jk orangnya: dia juga ~; belum diketahui juga siapa ~;
ada-ada·nya adv mana boleh; mungkinkah: ~ orang mati hidup lagi;
ada-ada·nya·kah adv ada-adanya;
se·a·da·nya adv apa adanya; apa yg ada saja: silakan makan ~
source: kbbi3
More Word(s)
ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, kaya, berpunya, berpengaruh, beruang, sugih, miskin, berada-ada, keadaan, peristiwa, suasana, roman, kedudukan, raut, keberadaan, kehadiran, presensi, eksistensi, ketiadaan, mengada-ada, menemberang, mengarang-ngarang, membuat-buat, mengadakan, mengarang, menyediakan, melaksanakan, membikin, melangsungkan, meniadakan, pengada, pengadaan, penyediaan, logistik, pemasokan, seadanya, sekadar, seperlunya, hidup, tersua, menyimpan, memiliki, jadi, tiada, enzyme,
Related Word(s)
ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, berada-ada, keadaan, keberadaan, mengada-ada, mengadakan, pengada, pengadaan, seadanya, ada,

Visual Artikata
Klik untuk memperbesar